Lingüística

El llenguatge humà presenta facetes diverses. Aquest grau t’explica les diferents teories lingüístiques i et dona un bon coneixement d’idiomes específics. El pla d’estudis forma professionals sensibles en les diverses branques d’aquesta disciplina.
Lingüística
Crèdits ECTS
240
Branca del coneixement
Arts i Humanitats
Nota de tall de 2021
5,000 (primera assignació)
5,000 (última assignació)