Facultat de Ciències de la Terra

Facultat de Ciències de la Terra

Ofereix a l'alumnat de secundària assessorament en les seves propostes de treballs de recerca dins l'àmbit de la geologia, l'enginyeria geològica i les ciències del mar.

Aquest suport pot comptar, a part de l'assessorament per professorat de la facultat, amb la possibilitat d'utilitzar els laboratoris de la facultat.

El Col·legi de Geòlegs atorga anualment un premi al millor d'aquests treballs.

En el següent enllaç podeu consultar el Programa de suport als Treballs de recerca de l'ensenyament secundari de la facultat de Ciències de la Terra (bienni 2017-2018), així com la relació de propostes de treballs de recerca. No obstant, si algun estudiant vol fer un treball d'una temàtica relacionada que no està inclosa a la llista podem cercar un professor que l'assessori.

Antoni Calafat (Coordinador del programa de suport als treballs de recerca)
Correu electrònic: antonicalafat@ub.edu