Premi UB-Concòrdia Fedefarma

Premi UB-Concòrdia Fedefarma

La Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona convoca l'edició 2024 del Premi UB-Concòrdia Fedefarma per a treballs de recerca relacionats amb el món farmacèutic.

 

Àmbit temàtic
Treballs de recerca relacionats amb l'àmbit farmacèutic.
Termini
Fins el 17 d'abril de 2024.

Un dels àmbits de coneixement de la Universitat de Barcelona és la relacionada amb el món del medicament, que desenvolupen diversos grups de recerca i que s’imparteix en la titulació de grau de Farmàcia i la doble titulació de Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica, així com en diversos màsters i cursos de postgrau.

A fi de promocionar aquests estudis, i també per afavorir treballs de recerca que relacionin aquestes ciències amb les realitats quotidianes, la Universitat de Barcelona convoca un premi per a treballs de recerca de batxillerat sobre aquesta temàtica.

Fedefarma, la principal plataforma logística farmacèutica catalana, ha acceptat que el Premi porti el seu nom, col·laborant en el programa i en l’esponsorització.

 

Poden participar en aquest premi els alumnes de batxillerat que durant el curs 2023-2024 hagin estat matriculats en un centre d’ensenyament de Catalunya i hagin elaborat i presentat un treball de recerca en l’àmbit de les ciències farmacèutiques, pel qual hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9.

 

Presentació dels treballs:

 • Els treballs han de ser presentats per l’alumne que en sigui autor. Quan es tracti de treballs de caràcter col·lectiu, només un autor realitzarà la tramesa.
 • Els treballs poden ser individuals o en grup de tres persones com a màxim.
 • Els treballs presentats han de ser originals i inèdits. S’acceptaran treballs que s’hagin presentat a altres concursos i/o premis.
 • Els treballs es presentaran en format pdf a través de l’adreça sae.futurs@ub.edu i caldrà adjuntar també la fitxa de registre. En el tema del correu electrònic cal indicar Premi Concòrdia Fedefarma. Aquesta fitxa de registre també s’ha d’enviar en format pdf a jtapias@ub.edu (Dra. Josefina Tapias, Secretària Acadèmica de la Facultat)
 • Els treballs s’han de presentar utilitzant un pseudònim (les dades personals de l’autor/s només han de constar a la fitxa de registre). Així mateix, al treball no hi poden constar ni el nom de tutor/a ni el nom del centre. El no compliment, serà motiu d’exclusió de la convocatòria.
 • Els treballs es podran presentar fins el 17 d’abril de 2024.

Per obtenir més informació podeu descarregar les bases del premi i la fitxa de registre.

 

Edició 2023

Aquests són el treballs seleccionat com a finalistes del premi:

 • Desenvolupament de plantes transgèniques adaptades als reptes del canvi climàtic de Sergio Muñoz-Torrero Berges. Tutors Carlos Ricart i Borja Riquelme.
 • Resistència als antibiòtics: Noves estratègies terapèutiques de Gerard Galve Martín. Tutors Marta Cócera i Jordi Marquès.
 • Ús de medicaments en la societat. Els riscos de la polimedicació de Mireia López Altarriba. Tutors Jep Castel i Úrsula Llaosa. Laguna.

- -

Edició 2022

Aquests són el treballs seleccionat com a finalistes del premi:

 • "Desafiando a las hormonas del (des) amor". Autora: Natalia Martínez Abril. Tutora: Laura Martínez Briansó.
 • "Els Antisèptics". Autora: Montserrat Vives Masats. Tutora: Montserrat Claramunt.
 • "Innovators or genèric drugs? A study of Citalopram". Autora: Elisabeth Ortiz de Zevallos Orfila. Tutora: Anna Olius.

- -

Edició 2020

Els treballs guanyadors del Premi Concòrdia-Fedefarma han estat els següents:

 • 1r premi de 200 euros per,
  Aina Coll López pel seu treball "L'all com antiagregant". Tutor: Josep Perea Aguilera. Centre: Institut Intermunicipal del Penedès de Sant Sadurní d'Anoia.
 • 2n premi de 150 euros per,
  Ivet Bagan Costa, pel seu treball "Estudi de la Clortacrina: síntesi d'un derivat de la tacrina i determinació experimental de la seva toxicitat amb el model de peix zebra". Tutora: Carme Sánchez Serrano. Centre: La Salut de Sabadell.
 • 3r premi de 100 euros per:
  Maria Castelló Mundet, pel seu treball "L'evolució en el diagnòstic i en el tractament de les malalties. Anàlisi dels remeis casolans del llibre Quanteas Peres y Sole 1859". Tutora: Maria José Galiana. Centre: Institut de Tossa de Mar.

 

Concordia
Fedefarma