Premi Xavier Domingo

Premi Xavier Domingo

9a edició 2021.

Es convoca la novena edició del Premi Xavier Domingo de detergència i cosmètica, per promoure entre l’alumnat de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, així com entre els estudiants universitaris de grau, els coneixements i els treballs de recerca relacionats amb l’àmbit de les activitats del Comitè Espanyol de la Detergència, Tensioactius i Afins (CED).

 

Termini
Fins el 5 de març de 2021.

Algunes de les funcions de la UB són la creació, el desenvolupament, la transferència i crítica de la ciència, la tècnica i la cultura.

A fi de fomentar el coneixement dels aspectes científics i tecnològics de la vida quotidiana entre el joven en formació, la Universitat de Barcelona ha signat un conveni amb el CED amb la intenció de crear i promocionar un premi relacionat amb la detergència i cosmètica adreçat a estudiants de secundària així com entre els estudiants universitaris de grau de tot l’Estat espanyol.

El CED és una entitat d’àmbit estatal que té com a socis les principals empreses del sector i l’objectiu del qual és afavorir el desenvolupament científic i tècnic d'aquest sector i incrementar-ne el coneixement.

L’àmbit del Premi són els treballs de recerca relacionats amb els productes de les indústries de detergents, tensioactius i cosmètics, en qualsevol de les seves facetes: aplicació, composició i efectes, producció o aspectes mediambientals, econòmics, històrics o socials.

Els treballs es poden lliurar fins el divendres 5 de març del 2021 (inclòs): 

Per participar al premi heu de fer arribar el vostre treball amb la indicació "Premi Xavier Domingo",

Per correu electrònic a sae.futurs@ub.edu

O podeu fer-ho per correu postal o lliurant-lo presencialment en horari de dilluns a divendres de 9 a 15 hores a: 

Servei d’Atenció a l’Estudiant (Futurs estudiants)
carrer d’Adolf Florensa, 8
08028 Barcelona

 

El treball ha d’anar acompanyat d’una fitxa d'inscripció. S’hi ha d’adjuntar un certificat del tutor o director del treball en què consti el centre on s’ha desenvolupat, la data de presentació i la nota obtinguda, si s'escau. Tot seguit podeu descarregar aquest model de fitxa.

 

El premi per als treballs guanyadors és d’un import de 1.000 € per a l’estudiant i 500 € per al professor/a tutor/a o director/a del treball, en forma de xec regal per a material cultural. En el cas que el treball guanyador sigui de dos autors, el premi es reparteix equitativament.

El jurat pot concedir un accèssit de 300 € per a l’estudiant i 200 € per al professor/a.

En el cas que cap dels treballs presentats no tingui el nivell adequat per merèixer el premi, el jurat el pot declarar desert.

Es farà una presentació virtual dels treballs finalistes a través de Teams el proper dimecres 16 de desembre a les 11 hores.

Treballs finalistes:

  • L’elaboració d’un perfum (Elaboración de un perfume), d’Aina Mañé de Ulzurrun. Institut Milà i Fontanals de Vilafranca del Penedès.
  • Geseau Parfums... Elaboració d’un perfum (Geseau Parfums. Elaboración de un perfume), de Marina Gené Solà. Escola Vedruna de Tàrrega.
  • L’enemic del plàstic. Quines variables influeixen en l’emissió de microfibres sintètiques al medi durant els rentats? (El enemigo del plástico. ¿Qué variables influyen en la emisión de microfibras sintéticas en el medio durante los lavados?)  d’Ona Torrejón Llorens, Isabel Anaya Sánchez i Clàudia Fernández Oliveras. Institut La Llauna de Badalona.
  • Esterilització o neteja? Guia pediàtrica (Esterilización o limpieza. Guía pediátrica), de Mireia Molina Gil. Institut Ramon Turró i Darder de Malgrat de Mar.

 

Premi per a treballs de final de grau universitari:

El jurat del premi ha declarat desert el premi en aquesta categoria.

SEQC i CED