Premi Xavier Domingo

Premi Xavier Domingo

11a edició 2023

Es convoca l'onzena edició del Premi Xavier Domingo de detergència i cosmètica, per promoure entre l’alumnat de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, els coneixements i els treballs de recerca relacionats amb l’àmbit de les activitats del Comitè Espanyol de la Detergència, Tensioactius i Afins (CED).

 

Termini
Lliurament de treballs fins el 10 de febrer del 2023 inclòs.

Els treballs seleccionats com a finalistes en l'edició 2023 i que hauran de fer-ne una presentació (en línia a través d'internet) de 15 minuts el proper 6 de març a les 17 hores tal com estipulen les bases del premi són:

  • Bombolles. Més que un divertiment. Paula Gómez Ramírez. Institut Guindàvols. Lleida
  • La salut està a les teves mans. Miriam Pena Rivilla. Escola Cervetó. Granollers
  • L'essència de l'aroma. Roger Ribes Serrano. Institut de Flix. Flix
  • Naturalesa i bellesa, acòlits? Dues actualitats unides. Clàudia Vicente Castillo. Institut Anton Busquets i Punset. St. Hilari de Sacalm

Algunes de les funcions de la UB són la creació, el desenvolupament, la transferència i crítica de la ciència, la tècnica i la cultura.

A fi de fomentar el coneixement dels aspectes científics i tecnològics de la vida quotidiana entre el jovent en formació, la Universitat de Barcelona ha signat un conveni amb el CED amb la intenció de crear i promocionar un premi relacionat amb la detergència i cosmètica adreçat a estudiants de secundària així com entre els estudiants universitaris de grau de tot l’Estat espanyol.

El CED és una entitat d’àmbit estatal que té com a socis les principals empreses del sector i l’objectiu del qual és afavorir el desenvolupament científic i tècnic d'aquest sector i incrementar-ne el coneixement.

L’àmbit del Premi són els treballs de recerca relacionats amb els productes de les indústries de detergents, tensioactius i cosmètics, en qualsevol de les seves facetes: aplicació, composició i efectes, producció o aspectes mediambientals, econòmics, històrics o socials.

Els treballs es poden lliurar fins el 10 de febrer del 2023 inclòs. 

Per participar al premi heu de fer arribar el vostre treball amb la indicació "Premi Xavier Domingo 2023",

Per correu electrònic a sae.futurs@ub.edu

També podeu fer-ho per correu postal o lliurant-lo presencialment en horari de dilluns a divendres de 9 a 15 hores a: 

Servei d’Atenció a l’Estudiant (Futurs estudiants)
carrer d’Adolf Florensa, 8
08028 Barcelona

 

El treball ha d’anar acompanyat de la fitxa d'inscripció. S’hi ha d’adjuntar un certificat del tutor o director del treball en què consti el centre on s’ha desenvolupat, la data de presentació i la nota obtinguda, si s'escau. Tot seguit podeu descarregar aquest model de fitxa.

 

Edició 2022
El treball “Microorganisme a la llar. Neteja i desinfecció” ha obtingut l’accèssit del tribunal avaluador, consistent en una targeta regal de 300€ per a l’autora del treball i 200€ per a la professora tutora.

Edició 2021
Després de la deliberació del jurat, aquest ha decidit, per unanimitat, atorgar el 1r Premi Xavier Domingo 2021 al treball Vida a les nostres mans, presentat de Laura Martín Mallol, de l’Institut Príncep de Viana de Barcelona, dotat amb un xec regal per a material cultural de 1.000€ per a l’estudiant i 500€ per a la tutora, Silvia Llahí Sastre.

El treball Elaboració d’un perfum. Acqua di l’Ebre, de Paula Pérez Izquierdo, de l’Institut Els Alfacs de Sant Carles de la Ràpita, ha obtingut un accèssit, dotat amb un xec regal per a material cultural de 300€ a l’autora i 200€ a la tutora, M. Carmen Tomàs Acosta.

 

SEQC i CED