Suport a la tutorització del Treball de Recerca

El projecte FORCES (Foment de la Recerca en els Centres de Secundària) vol facilitar la relació entre els diferents departaments de la UB i els centres de secundària per ajudar a realitzar el treball de recerca obligatori dels alumnes de batxillerat.

Millorar els treballs de recerca de l’alumnat de Batxillerat facilitant el vincle entre la Universitat de Barcelona i els centres de secundària.

Tutors i sobretot l’alumnat de Batxillerat treballaran conjuntament amb grups de recerca, investigadors, doctorands i professorat de la Universitat de Barcelona.

Facilitant mitjançant un aplicatiu web el coneixement i la presa de contacte entre ambdós àmbits.

Establint acords de cooperació que els beneficiïn mútuament.

Acollint les col·laboracions entre alumnat i professorat que la UB ja realitza.

Acompanyant tutors i alumnat cap a un millor treball de recerca.

Començant a 1r. de Batxillerat quan l’alumnat va definint el seu futur treball de recerca.

Continuant durant els cursos acadèmics establint relacions entre alumnes, tutors i investigadors.