PATRIMONI I VALORS

CAT

El 2014-15 el GAPP va representar la UB com a soci del projecte europeu JPI-JHEP «Heritage Values Network (H@V)»

ES

En 2014-15, GAPP representó a la UB como socio en el proyecto europeo JPI-JHEP «Heritage Values Network (H@V)»

EN

In 2014-15 GAPP represented the UB as a partner in the European JPI-JHEP project «Heritage Values Network (H@V)»

CAT

El projecte H@V va iniciar un diàleg europeu i interdisciplinari entre professionals del patrimoni, investigadors i responsables polítics sobre els «valors del patrimoni» mitjançant la celebració de tres tallers de treball en xarxa a Eindhoven, Oslo i Barcelona, ​​respectivament. El terme «valors patrimonials» es refereix als significats i valors que els individus o grups de persones assignen al patrimoni (incloent col·leccions, edificis, llocs, paisatges, etc.). Les reunions organitzades van incloure acadèmics, responsables polítics i professionals del patrimoni per debatre mitjançant sessions interactives i innovadores sobre aquestes qüestions: a) Com entenen els valors del patrimoni dels responsables polítics, els professionals del patrimoni (per exemple, conservadors, arqueòlegs, arquitectes, historiadors) i els teòrics de el patrimoni a tot Europa? b) Com poden avaluar, mesurar i prioritzar els valors del patrimoni dels responsables polítics i els professionals del patrimoni a Europa? c) Com pot participar el públic en el procés d’avaluació dels valors del patrimoni?

ES

El proyecto H@V inició un diálogo europeo e interdisciplinar entre profesionales del patrimonio, investigadores y responsables políticos sobre los «valores del patrimonio» mediante la celebración de tres talleres de trabajo en red en Eindhoven, Oslo y Barcelona, respectivamente. El término «valores patrimoniales» se refiere a los significados y valores que los individuos o grupos de personas asignan al patrimonio (incluyendo colecciones, edificios, sitios, paisajes, etc.). Las reuniones organizadas incluyeron académicos, responsables políticos y profesionales del patrimonio para debatir mediante sesiones interactivas e innovadoras sobre estas cuestiones: a) ¿Cómo entienden los valores del patrimonio los responsables políticos, los profesionales del patrimonio (por ejemplo, conservadores, arqueólogos, arquitectos, historiadores) y los teóricos del patrimonio en toda Europa? b) ¿Cómo pueden evaluar, medir y priorizar los valores del patrimonio los responsables políticos y los profesionales del patrimonio en Europa? c) ¿Cómo puede participar el público en el proceso de evaluación de los valores del patrimonio?

EN

The H@V project initiated a European cross-disciplinary dialogue on ‘heritage values’ between heritage practitioners, researchers and policy makers through the holding of three networking workshops in Eindhoven, Oslo and Barcelona respectively. The term ‘heritage values’ refers to the meanings and values that individuals or groups of people assign to heritage (including collections, buildings, sites, landscapes, etc.). The meetings organised by the project brought together academics, policy makers and heritage practitioners to discuss the following questions through interactive and innovative sessions: a) How are heritage values understood by policy makers, heritage professionals (e.g. conservators, archaeologists, architects, historians) and heritage theorists across Europe?; b) How can heritage values be assessed, measured and prioritised by policy makers and heritage practitioners in Europe?; c) How can the public be involved in the process of assessing heritage values?

Publicacions 

21 Assajos al voltant del Patrimoni Cultural

21 Assajos al Voltant del Patrimoni Cultural / 21 ensayos sobre el Patrimonio Cultural.

Pastor Pérez, A., Picas, M. y Ruiz, A. (eds.) 2020 

With these Articles:

  • Alarcón-Jiménez, A.-M. y Coltofean-Arizancu, L. 2020. A prologue transformed: interacting with heritage during the COVID-19 pandemic. A photographic and screenshot essay/ Un prólogo transformado: interactuando con el patrimonio durante la pandemia de COVID-19. Un ensayo fotográfico y de pantalla: 120-131.
  • Díaz-Andreu, M. 2020. Prólogo.
  • Gómez Salas, M. 2020. Inventario y mapeamiento comunitario de bienes culturales en Mozambique: 107-110.
  • Molina Neira, B. 2020. La controversia en la gestión participativa de las ciudades históricas: 60-64.
  • Opazo-Sepúlveda, C. 2020. Construcción de narrativas identitarias en el desierto de Atacama. Experiencias y reflexiones de una arqueóloga feminista decolonial: 81-84.
  • Pastor Pérez, A., Picas, M. y Ruiz Martínez, A. 2020. Introducción: 8-15.
  • Zubieta, L. F. 2020. Periplos del trabajo colaborativo en tres continentes: 91-95.
  • Pastor Pérez, A. y Ruiz Martínez, A. 2020. ¿Somos el Discurso Académico Autorizado Patrimonial? : 63–67.
Publicación Springer

A History of Archaeological Tourism. Pursuing Leisure and Knowledge from the Eighteenth Century to World War II. 

Díaz-Andreu, M. 2020

logo-Al-Madan

Os Valores do patrimonio: uma investigação sobre os sitios pré-históricos de arte rupestre do Vale do Rio Côa e de Siega Verde.

Francisco, J. P. 2020

Valuing heritage in Spain. 

Díaz-Andreu, M., Gao, Q., Pastor, A., Ruiz, C., & Vargas, A. 2014

 A. P. Roders & L. Veldpaus (Eds.), Proceedings of the Networking Workshop on “Understanding Heritage Values”, Eindhoven University of Technology. 10-11 July 2014 (pp. 21-25). Click here.

Journal of Community Archaeology & Heritage 4

 Heritage Values and the Public.

Díaz-Andreu, M. 2017

International Journal of Heritage Studies

Themed issue ‘Digital Heritage and the Public’. 

Díaz-Andreu, M. 2017

JAS Arqueología

Arqueología y comunidad: el valor social del patrimonio arqueológico en el siglo XXI.

Díaz-Andreu, M., Pastor, A., & Ruiz, A. (Eds.) 2016

Journal of Community Archaeology & Heritage 4

Interacting with heritage: social inclusion and archaeology in Barcelona.

Díaz-Andreu, M., & Ruiz, A. 2017

Blog Entries

Immigrant participation in heritage activities

Qian Gao, Jun 03, 2014

Symbolic Heritage in the Mountains: the Megaliths of LesGavarres Catalonia.

Ana Pastor Pérez, Jul 14, 2014

38th session of the World Heritage Committee.

Amilcar Vargas, Jul 27, 2014

Rua Xic in Poble Sec, Barcelona.

Apen Ruiz, Nov 30, 2014

The works of Antoni Gaudí in the World Heritage list. Management, tourism and new opportunities.

Amilcar Vargas, Mar 12, 2015

Final workshop of the Heritage Values Network: Heritage Values and the Public.

Margarita Díaz-Andreu, Apr 21, 2015

Aquesta web utilitza galetes. Pots veure aquí la política galetes.    Més Informació
Privacidad