menú principal

volver al programa

X Coloquio Internacional de Geocrítica

DIEZ AÑOS DE CAMBIOS EN EL MUNDO, EN LA GEOGRAFÍA Y EN LAS CIENCIAS SOCIALES, 1999-2008

Barcelona, 26 - 30 de mayo de 2008
Universidad de Barcelona

 

SALUTACIÓ INSTITUCIONAL

 

Carmen Muñoz

Vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Barcelona

 


 

 

Benvinguts a l'acte d'inauguració del X Col·loqui Internacional de Geocrítica, colegues, amics i amigues, de llocs propers i llunyans (en l'espai que no en les idees).

 

És una gran satisfacció assistir a la sessió inicial d'aquest Col·loqui, un moment ple d'expectatives respecte als debats que es desenvoluparan aquests dies. A l'inici d'aquesta trobada, a diferència d'altres, ja podem conèixer moltes de les comunicacions perquè han estat publicades a la web, però aquests texts que ja han estat fruit de debat anterior dels autors, amb ells mateixos i en molts casos també amb d'altres, encara han de ser fertilitzats pels debats que s'han de produir en el context d'aquest Col·loqui, context d'una multidisciplinarietat extraordinària, fins i tot sorprenent.

 

Vull felicitar els organitzadors d'aquest Col·loqui per haver atret a pensadors, professors i investigadors de tants llocs diferents, espais geogràfics i espais disciplinaris tan diversos. Ens omple de satisfacció la important representació d'universitats americanes, amb les quals cada vegada ens uneixen més temàtiques comunes, consequència no només de la globalització econòmica i cultural, sinó també dels camins recentment recorreguts pels nostres països cap a la democràcia i el desenvolupament econòmic. També vull felicitar els organitzadors dels 9 col·loquis anteriors, perque un desè col·loqui dedicat als 10 anys de canvi en el món, la geografia i les ciències socials (1999-2008), no hagués estat possible si els col·loquis anteriors no haguessin reforçat les bases de la col·laboració i confirmat l'interés i fins i tot la necessitat de la seva existència.

 

A la diversitat geogràfica, física i cultural, se l'uneix en aquest Col·loqui la diversitat disciplinària. Mai no hauríem de deixar d'insistir en el fet que no existeix cap problema social que sigui abarcable des d'una única disciplina perquè la realitat social no s'acomoda a les fronteres disciplinàries ni obeeix els dominis de propietat d'una única disciplina. Poques vegades he vist una representació tan rica i completa dels diferents àmbits de les Ciències Socials. De fet, un recorregut pels panels temàtics en què estan organitzades les comunicacions en el Col·loqui sembla incloure tots els temes cabdals, sense deixar-ne cap: des de polítiques de salut, vivenda i educació fins urbanística i turisme; m'ha semblat paradigmàtic el tema dels nens en moviment mitjançant les adopcions internacionals, un cas específic del problema clau de la geografia humana: l'estudi de la relació de l'home amb el planeta.

 

Em deia no fa gaire el degà d'una facultat a Washington, colega acadèmic i bon amic - preocupat per donar-li al seu fill petit el tipus de formació que fos més rellevant i necessari per la societat en què li tocarà viure quan sigui un adult - que creia que hauria de preparar-lo per gestionar grans moviments de població i grans necessitats alimentàries pel s. XXI. Ara veig clar que el meu amic farà bé en motivar al seu fill cap a una formació en l'espirit d'aquest Col·loqui.

 

En les vostres mans està la responsabilitat de mantenir viva la perspectiva crítica sobre el present i el futur, o sobre aquest present continuu, al que al·ludia en Josep Ramoneda en la seva intervenció. Moltes gràcies per la vostra presència i atenció. Us desitjo molt bona feina, i que la nostra ciutat us sigui amable durant la vostra estada.

 

Referencia bibliográfica

MUÑOZ, Carmen. Salutació Institucional. Diez años de cambios en el Mundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008. Actas del X Coloquio Internacional de Geocrítica, Universidad de Barcelona, 26-30 de mayo de 2008.<http://www.ub.es/geocrit/-xcol/004.htm>


Volver al programa