Red Geocrítica Internacional
Página WEB de Geocrítica

 

FERRAN AYALA DOMENECH

Nacido en Barcelona, 11 de mayo de 1955

E-mail: fayala@ono.com

Licenciado en Geografía e Historia, Sección de Historia Contemporánea, Universidad de Barcelona, 1983

 

Publicaciones

AYALA DOMENECH, F. (Con E.TOSCAS), Entorn dels poders i les hisendes locals de dos municipis de Catalunya a mitjan segle XIX: Sarrià i Masquefa (1847-1856). Una anàlisi comparativa, VV.AA. Fiscalitat estatal i hisenda local (ss. XVI-XIX). Funcionament i repercussions socials, Institut d’Estudis Baleàrics, Palma de Mallorca, 1988, p. 481-527.

AYALA DOMENECH, F. La segregació d’un sector del terme municipal de Sant Cugat del Vallès l’any 1856, Gausac. Publicació del Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat dsel Vallès num.2, juny 1993, pags.21-31

AYALA DOMENECH, F. (Con E.TOSCAS), Aspectes del poder polític local a la Barcelona del trienni 1820-1823, Gausac. Publicació del Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat dsel Vallès num.7, desembre 1995,  pags.39-43

AYALA DOMENECH, F. L’ajuntament de Sant Cugat a mitjan segle XIX: polítics, propietaris i parents, Gausac. Publicació del Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat dsel Vallès num.12, juny 1998, pags.25-36

AYALA DOMENECH, F. (Con E.TOSCAS), Entre profesionales y burócratas. Los secretarios municipales en la España del siglo XIX, Scripta Nova, Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2002, vol. VI, núm. 119 (92) http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119-92.htm

AYALA DOMENECH, F. (Con E.TOSCAS), Estado liberal y poder local en España. El papel de las incompatibilidades entre ‘empleos públicos’ en la configuración del moderno secretario municipal: normas y prácticas, Scripta Nova, Universidad de Barcelona, 1 de diciembre de 2003, vol. VII, núm. 154  http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-154.htm

AYALA DOMENECH, F. (Con E.TOSCAS), De las relaciones centro-periferia en el Estado liberal. Gobernadores civiles, ayuntamientos y secretarios municipales en la España del Ochocientos. El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados. Revista Técnica Especializada en Administración Local, 2010, nº 5, p. 750-767


Volver al inicio de la página
Menú principal