Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Cartografia dels hàbitats del municipi de Gavà (escala 1:10.000)
          
El mapa d'hàbitats de Gavà

El territori cartografiat, 3.085,60 hectàrees, comprèn la totalitat de la superfície del municipi de Gavà, a la comarca del Baix Llobregat. Gairebé un 30 % forma part del Parc del Garraf (Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona).

L'aixecament s'ha fet utilitzant els ortofotomapes a escala 1:5.000 i 1:2.500 de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (infraroig i color) i el treball de camp s'ha realitzat durant l'any 2018. La llegenda es correspon amb la Llista CORINE, les unitats de la qual són enunciades i explicades al Manual dels Hàbitats de Catalunya. La informació cartogràfica està estructurada en dues capes, una de polígons i una altra de punts, cadascuna de les quals duu la informació dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC). L'àrea mínima s'ha establert en 0,2 hectàrees per als polígons. Els hàbitats que ocupen menys superfície s'han representat amb punts. S’han pogut delimitar 1.958 polígons i 1.150 punts. En total s’hi han reconegut 137 hàbitats CORINE i 23 hàbitats d’interès comunitari (HIC); d’aquests 23, n'hi ha 5 que tenen el caràcter de prioritari. Per facilitar l'ús i la consulta del mapa, a l'arxiu de descàrrega s'hi ha afegit una capa que conté alhora les dades provinents de la capa de polígons i de la capa de punts (convertits en polígons de superfície equivalent a l'area ocupada per l'hàbitat que contenen). A banda, s'hi ha afegit una capa independent amb 18 punts referits a coves i avencs provinents del projecte EspeleoÍndex.

L'Ajuntament de Gavà ha promogut i finançat la cartografia dels hàbitats del seu municipi.

Autors de la cartografia: Jordi Carreras, Estela Illa, Andrés Valverde Martínez i Andrés Valverde Valera.
Període de realització: 2018.
Data de lliurament: 2018.
Memòria de la cartografia
[PDF]
Descàrrega del mapa (ETRS89)
[SHAPE]


Retorn a la pàgina principal de la cartografia dels espais naturals de protecció especial
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu