Pastorxs en Resistencia. El oficio hoy en Cataluña és un documental etnogràfic produït per Racons Recorreguts, rodat entre el setembre i el desembre del 2022 a Barcelona i Girona. Explica la història d’una pastora i tres pastors que lluiten per continuar amb l’ofici de pastor malgrat els impediments polítics i econòmics de la societat on viuen i com afecten la burocràcia i les polítiques públiques al seu ofici.

Pastorxs en resistència es nodreix d’una investigació etnogràfica més àmplia sobre les condicions de la ramaderia extensiva i semiextensiva. És part del projecte “Estratègies de subsistència, neoliberalisme i valors mediambientals: Cadenes curtes de producció i distribució d’aliments” Finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació. FJC2020-042879-I . Investigadora postdoctoral: Paula ESCRIBÀ Coordinadora: Susana NAROTZKY.

A través d’acompanyar Clara, Fran, Dirk i Guillem amb les cabres i les ovelles descobrim les problemàtiques del relleu generacional del pasturatge i el perill de desaparició d’aquesta pràctica lligada a la cura d’animals i boscos. Recorrem muntanyes, valls i boscos entre cabres i ovelles per entendre la línia fina que separa la vigència de l’art del pasturatge del seu risc de desaparició. Tot i els seus múltiples beneficis per a la conservació mediambiental i la sostenibilitat social, l’ofici de pastora/or es troba actualment amb una adaptació gairebé impossible a les normes proposades per un paradigma adaptat a la producció industrial de carn i productes derivats.

Amb pre-estreno el 14 d’octubre a Bohoyo, Avila, el documental serà presentat a l’Haia i a centres socials i sales de Barcelona. La informació serà vehiculada per l’Instagram del projecte @rinconesrecorridos.

Vegeu el tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=pEDlSArQ7LY

El 24 d’octubre 2023 a les 12h, l’autora presentarà a Migration Seminar — International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam (La Haya, Netherlands) — la ponència “Desplaçament de pastors: (im)mobilitats socials i geogràfiques a Catalunya (Espanya) durant i després de la pandèmia de la COVID-19”. La presentació es recolzarà de fragments del documental.