Trinidad Donoso Vázquez

Doctora en Ciències de l’Educació. Llicenciada en Pedagogia i Psicologia.

Coordinadora de la línia de gènere del Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI)

Àmbits d’especialització / Línies de recerca:

Estudis feministes
Violències de gènere