Barbara Biglia

Doctora en Psicologia. Universitat de Barcelona, 2006 amb menció doctorat europeu.
Professora Agregada Serra Hunter al Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili.
Investigadora al GREDI

Àmbits d’especialització / Línies de recerca:

Estudis femenistes
Violències de gènere