Berta Palou Julián

Doctora en Pedagogia (Menció Europea i premi extraordinari de la Facultat de Pedagogia, 2010).
Llicenciada en Filosofia a la Universitat de Barcelona.
Postgrau d’Especialització en Docència Universitària.
Màster d’intervenció socioeducativa amb infants, adolescents i joves en risc o conflicte social de la Fundació Pere Tarrés, Universitat Ramón Llull.
Cap d’Estudis del Grau de Mestre d’Educació Infantil.
Investigadora al GREDI.

Àmbits d’especialització / Línies de recerca:

Acció tutorial i orientació
Immigració i integració
Interculturalitat i cohesió social
Participació i ApS
Recerca i innovació educativa