Participació d’infants i adolescents: un estudi de cas al Consell de nois i noies de la ciutat de l’Hospitalet.