La formació en la gestió del conflicte a l’àmbit socioeducatiu