Mª Concepció Torres Sabaté

Doctora en Pedagogia.
Col·laboradora Permanent de la Universitat.
Responsable del Grau de Pedagogia de la URV.
Investigadora Membre del GREDI.

Àmbits d’especialització / Línies de recerca:

Acció tutorial i orientació
Innovació educativa i renovació pedagògica
Metodologies d’aprenentatge
Unió Europea i Educació
Voluntariat, valors i ètica
Escola rural i territori
Gènere i educació