Maria Rodó-Zárate

Professora Lectora Serra Húnter al Dpt. MIDE (Facultat Educació, UB)

Àmbits d’especialització / Línies de recerca:

Estudis feministes, de les sexualitats i interseccionalitat
Perspectives emocionals sobre les desigualtats socials
Metodologies qualitatives, participatives i visuals
Dret a la ciutat