Diversitat cultural i igualtat d’oportunitats en l’escola