INFORMES DE INVESTIGACIÓN

2021

López-Cassà, È. i Pérez-Escoda, N. (2021). La influència de les emocions en l’educació davant la COVID-19: El cas de Catalunya des de la percepció del professorat. Barcelona, Universitat de Barcelona. GROP. Document electrònic. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/180654]

Pérez-Escoda, N. y Velar Ceballos, K. (2021). Memòria final. Informe tècnic d’avaluació del Programa Orientadors/es Emocionalment Competents (POEC) desenvolupat per la Fundació Gentis. GROP. Document electrònic. [Disponible en: https://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/173436]

Pérez-Escoda, N. (2021). Informe de l’estudi del projecte: India: anglès i valors de “La Granja, Ability Training Center”. Barcelona. Universitat de Barcelona. GROP. Document electrònic

2020

López-Cassà E y Pérez-Escoda N. (2020).  La influencia de las emociones en la educación ante la COVID-19. El caso de España desde la percepción del profesorado. Universitat de Barcelona. GROP. Documento electrónico.

Pérez-Escoda, N. (2020). Informe de l’estudi del projecte: India: anglès i valors de “La Granja, Ability Training Center». Barcelona, Universitat de Barcelona. GROP. Document electrònic

2018

Pérez-Escoda, N. (2018). Informe de l’estudi del projecte: Desenvolupament del Talent dels Educadors Emocionals a “La Granja, Ability Training Center». Barcelona, Universitat de Barcelona. GROP. Document electrònic.

Pérez-Escoda, N. (2018). L’impacte del mètode «la granja» a les colònies emocionals. Barcelona, Universitat de Barcelona. Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica (GROP). ISBN: 978-84-09-28111-4. Document electrònico.

Pérez-Escoda, N. i Velar, Katia. (2018). Informe d’avaluació. Projecte Buixola. Capacitació Professional en Orientació i Inserció Sociolaboral: Desenvolupament de competències emocionals. Barcelona, Universitat de Barcelona. GROP. ISBN: 978-84-09-28110-7. Document electrònic.