Establir els objectius

Plantejar-vos els motius pels quals teniu interès en un idioma us pot ajudar a enfocar millor el vostre estudi. Us proposem que hi reflexioneu, seguint les pautes següents:

Establir els objectius1. Penseu quin és el motiu pel qual voleu aprendre alemany.

 • Tenir més oportunitats professionals
 • Comunicar-vos amb gent d’altres països
 • Interès personal
 • Presentar-vos a un examen
 • Acreditar el B2
 • Sol·licitar una beca de mobilitat per estudiar a l’estranger
 • Fer recerca
 • Altres

2. Feu una llista de les situacions específiques on haureu d’utilitzar l’idioma.
Per exemple: prendre apunts, llegir llibres o premsa, assistir a classe, escoltar conferències, redactar textos acadèmics, mantenir correspondència empresarial o participar en reunions.

3. Penseu quins àmbits necessitareu treballar per a cada situació:

 • Gramàtica
 • Vocabulari
 • Comprensió oral (escoltar)
 • Comprensió escrita (llegir)
 • Expressió oral (parlar)
 • Expressió escrita (escriure)

4. Quins temes de vocabulari us faran falta?
Lèxic del món empresarial, llenguatge acadèmic o de docència universitària, terminologia específica, vocabulari per viatjar, etc.

5. Feu una llista de necessitats, i prioritzeu-les.
Us servirà de base per elaborar-vos un pla d’estudi, i per intentar treballar les situacions que us trobareu i les habilitats d’acord amb les vostres necessitats i el nivell de coneixements.

6. Poseu-vos objectius realistes
Aneu avançant a base d’objectius petits, però també amb constància. No vulgueu anar massa de pressa!

Com gestionar els objectius i els terminis en l’aprenentatge

Quan ens proposem estudiar un idioma de manera autònoma, és important que les nostres metes siguin realistes i adequades, però també hem d’avançar amb decisió, motivació i sentit pràctic, i supervisar el nostre progrés i ritme de treball. Per aconseguir-ho, ens pot anar bé ser conscients de quins terminis pot tenir l’aprenentatge d’una llengua:

KalenderObjectius a curt termini: són els que ens establim en el nostre dia a dia. Per exemple, entendre un concepte gramatical concret, llegir un llibre, o treballar un vocabulari específic. Són objectius tangibles que ens ajuden a organitzar-nos i a progressar, i ens proporcionen satisfacció a mesura que els assolim.

Objectius a mitjà termini: establir-se metes a mitjà termini és una excel·lent manera de motivar-se i perseverar. Per exemple, ens podem plantejar presentar-nos a un examen oficial en una data determinada, o sol·licitar una beca de mobilitat per anar a l’estranger.

Objectius a llarg termini: són la raó per la qual estudiem l’idioma, per exemple per comunicar-nos amb gent d’altres països, viatjar, desenvolupar-nos professionalment en alemany, acreditar el B2, etc. Sempre els hem de tenir presents perquè són el nostre principal incentiu.

El termini final? De fet, no existeix! Encara que arribeu a un punt on ja podeu utilitzar l’idioma professionalment i personalment, sempre us caldrà mantenir-lo i millorar-lo.