Què he d’aprendre?

que_aprendre4

Què s’ha de de treballar quan s’estudia una llengua?

Aprendre una llengua requereix desenvolupar quatre habilitats lingüístiques: parlar, escriure, escoltar i llegir. A més, cal treballar dos àmbits que intervindran en el domini d’aquestes quatre habilitats: la gramàtica i el vocabulari.

És important que recordeu aquests sis conceptes, perquè us els trobareu sovint en aquest web:

Habilitats5

aprendreAquestes àrees estan interrelacionades, i quan en treballem una també n’estem treballant d’altres alhora. Sovint les desenvolupem de manera desigual. És bastant freqüent ser més competents en comprensió (llegir, escoltar) que en producció (parlar i escriure). Això dependrà del tipus d’aprenent que som, però també dels recursos que utilitzem. Per això és important triar-los bé.

Continguts lingüístics, temàtics i gramaticals dels diferents nivells de llengua

Cada nivell en l’ensenyament d’una llengua (des de l’A1 fins al C2) té uns continguts temàtics i gramaticals específics, que estan concebuts perquè l’estudiant evolucioni progressivament.

Si voleu aprendre pel vostre compte, us anirà bé saber quins conceptes gramaticals hi ha en el nivell d’alemany que voleu treballar. Potser les formes verbals del Präsens, l’Imperativ, el Partizip I o el Passiv? I quines declinacions? El Genitiv o el Dativ? I quins connectors… damit, obwohl, deshalb, trotzdem?

Per altra banda, quin és el vocabulari dels temes que cal conèixer? Parlar de la família? Demanar i indicar adreces? Mantenir converses telefòniques?

A les següents fonts hi podreu consultar aquesta informació per orientar-vos: