Crèdits

En ruta cap al B2

Idea original, disseny del projecte i elaboració de continguts: Glòria Vallès Fitó

Coordinació: Glòria Vallès Fitó i Joan Ramon Berengueras Bassa

Equip col·laborador: Héctor V. Badillo, Albert Badosa Roldós, Guadalupe Begazo Melgar, Anna Carmona Blasco, Javier Eusamio Rodríguez, Susana Fuertes Fernández, Gemma Gassol Albarrilla, Irene Gómez Varo, Sandra Gregorio González, Gisela Lacasta Nadal, Maximiliano Edwards Laura Valenzuela, Andreu Piquer Font, Eulàlia Planas Niubó, Xavier Tàbara Sánchez.

Vídeos “Desmuntant tòpics sobre l’aprenentatge d’una llengua”:

  • Guió i edició: Albert Badosa Roldós, Gemma Gassol Albarrilla, Glòria Vallès Fitó
  • Locució: Albert Badosa Roldós, Gemma Gassol Albarrilla

Edició web: Pau Berengueras, Ample24 i Glòria Vallès Fitó

Revisió lingüística: Jovita Laín Corbí

Cap dels Serveis Lingüístics: Conxa Planas Planas

Àrea de Formació Lingüística: Joan Ramon Berengueras Bassa

Aquest projecte ha estat elaborat des del Centre d’Autoaprenentatge de Llengües del Campus de la Diagonal, a la Universitat de Barcelona.

Aquesta publicació ha rebut un ajut específic del Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.

Queda rigorosament prohibida, sense l’autorització expressa dels titulars del copyright, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol mitjà.

© Serveis Lingüístics
Universitat de Barcelona – Melcior de Palau, 140 – 08014 Barcelona
Data inici del projecte: 2015 – Darrera actualització: juny 2020

Imatges:

Agraïm als autors de les imatges, que les han cedides amb llicència lliure. Per ordre alfabètic d’autor, les imatges són: