cidui
Jornades i congresos

20+1 anys del congrés CIDUI: nous reptes per abordar

epons


Ernest Pons Fanals.
Facultat d’Economia i empresa i IDP-ICE (UB).

La comunitat universitària continua molt activa en tot allò que té a veure amb la docència i la innovació docent. No hi ha cap dubte del seu compromís amb les noves demandes docents que ara recauen sobre l’educació superior fruit dels canvis en les societats, accelerats per l’excepcionalitat del moment.

Bona prova va ser-ne l’èxit del darrer congrés CIDUI, celebrat per primer cop en format no presencial del 29 de juny al 2 de juliol sota el títol «Més enllà de les competències: nous reptes en la societat digital» i acollit per la UOC. La pandèmia no va ser un obstacle perquè més de 400 persones es trobessin per debatre sobre els reptes presents i futurs de la docència universitària a partir de l’aparició de nous perfils d’alumnes i les consegüents transformacions de les estratègies docents i organitzatives.

L’experiència congressual amb aquest nou format virtual va ser clarament diferent de les edicions anteriors: es va trobar a faltar la interacció presencial, però, si més no, va permetre compartir experiències de millora entre professionals després d’una vivència docent complexa i inèdita en tots els sistemes universitaris.

Entre els participants d’aquest procés de reflexió, destaca una majoria de les universitats catalanes però també de la resta de l’Estat i d’altres països d’arreu del món. A través de les sessions plenàries, amb ponents de primer nivell, es van abordar alguns reptes d’actualitat:

• les amenaces i oportunitats derivades dels nous models educatius, impulsats per la tecnologia,
• els dubtes i dilemes arran de la pregunta «té sentit parlar d’una nova pedagogia?», o
• la transformació dels models de governança de la universitat i el seu impacte en la dimensió docent.

En paral·lel, el congrés es va estructurar en sessions monogràfiques, amb comunicacions orals i pòsters, on els assistents van poder presentar les seves experiències i aportacions. En aquesta edició es van acceptar 263 comunicacions en format orals i 122 en format pòster. Entre les temàtiques treballades destaquen les estratègies d’avaluació formativa, els nous perfils i formes d’aprenentatge, la tasca dels equips docents, les tècniques de ludificació, la responsabilitat social universitària (RSU), les competències, l’Agenda 2030, l’ús pedagògic de la tecnologia, la perspectiva de gènere i la docència híbrida.

Tot i les dificultats, el CIDUI ha assolit la seva majoria d’edat, amb un altíssim nivell de qualitat i participació. Un dels seus punts forts radica justament en el fet que és el resultat d’una col·laboració de totes les universitats públiques catalanes, amb el suport de l’ACUP. Per al CIDUI els reptes no s’acaben aquí, i totes les entitats col·laboradores ja estan pensant en el proper congrés, l’any 2023, que acollirà la UdL en un desitjable format presencial. L’objectiu ara és potenciar la seva internacionalització i generar un diàleg cada cop més ampli amb tots els professionals i agents implicats en la docència universitària.

cidui