mejorar
Publicacions

Nou llibre sobre com millorar les pràctiques de mestres

IDPSecció Universitat IDP-ICE UB.

Mejorar las prácticas de maestro és el nou llibre col·lectiu coordinat per Teresa Mauri, Joaquín Onrubia i Rosa Colomina aparegut a la col·lecció universitària editada per l’editorial Octaedro i l’IDP-ICE de la UB.

El llibre vol contribuir a la millora de les pràctiques de la formació inicial de mestres. Presenta una nova proposta de pràctiques que ha estat dissenyada i implementada per un equip conjunt d’innovació i investigació format pel professorat, d’escoles i de la universitat, implicat en la tutorització de les pràctiques de la formació inicial de mestres de primària.

El text té una orientació eminentment pràctica adreçada a facilitar-ne la implementació i està organitzat en tres parts, que presenten:

  • les bases de la proposta de pràctiques amb sentit professionalitzador i reflexiu,
  • el marc de col·laboració entre tutors de l’escola i de la universitat i la seva activitat amb els estudiants en espais de tutoria reflexiva al llarg de les pràctiques,
  • diferents recursos usats en el seguiment i l’anàlisi del procés d’innovació mateix, que  poden resultar útils per seguir el procés de canvi, regular-lo i millorar la proposta de manera continuada.

Els diferents capítols intercalen idees amb pautes, instruments i estratègies guia, tant de la tutoria com del seguiment i l’avaluació formativa de les pràctiques.

El llibre pot resultar útil als que participen en el disseny i desenvolupament de les pràctiques: els coordinadors de pràctiques de les universitats i les escoles; els equips directius i docents dels centres conscients del seu rol en la formació de futurs mestres; els mestres tutors de pràctiques i els tutors de pràctiques de la universitat. També pot ser útil a aquells que investiguen sobre la formació de mestres i contribueixen a la innovació en aquest camp.