Publicacions

Educar amb sentit transformador a la universitat

IDP

 

Secció Universitat IDP-ICE UB.

Educar con sentido transformador en la universidad, dels professors Pablo Rivera-Vargas, Raquel Miño-Puigcercós i Ezequiel Passerón, és un llibre sobre el sentit i el rol de la universitat actual. L’obra és el resultat de la iniciativa #educarconsentido, una sèrie de diàlegs en clau educativa i en format virtual, promoguda pel grup de recerca ESBRINA de la Universitat de Barcelona i l’ONG Faro Digital, que va veure la llum a ple inici del confinament ciutadà global, el març de l’any 2020. El seu objectiu ha estat construir un espai de reflexió col·lectiva i internacional al voltant dels principals interrogants i desafiaments que emergeixen davant la creixent digitalització de la vida quotidiana, que es van accentuar abruptament amb la pandèmia de la covid-19. A través de més de noranta diàlegs amb representants acadèmics, d’escoles, de la classe política, de la cultura i de la societat civil, provinents de vint-i-un països i quatre continents, #educarconsentido ha posat el focus en conèixer i compartir experiències i relats que promoguin la construcció d’un sistema educatiu transformador, capaç de construir i vincular els espais d’aprenentatge (presencials i virtuals) amb les necessitats de la ciutadania.

Més enllà de la diversitat de temes abordats en aquests gairebé dos anys de #educarconsentido, l’objectiu del llibre és apropar als seus lectors aquelles idees i reflexions que van estar especialment focalitzades a la universitat i les comunitats acadèmiques. En aquest sentit, cadascun dels capítols que componen aquest llibre planteja com des de les universitats és possible fer aportacions no només a la generació de coneixements i a la formació, sinó també a la construcció d’una societat més justa i democràtica.

Pel que fa a l’estructura, el llibre està dividit en tres grans apartats. A la primera part s’hi recullen reflexions i propostes sobre quin és el sentit i el rol de la universitat en la construcció d’una ciutadania crítica i compromesa. A la segona part, s’analitza el sistema educatiu en general i es plantegen propostes perquè les experiències d’aprenentatge estiguin més connectades a les complexitats de les escoles i les seves comunitats. Finalment, a la tercera part s’aborden les oportunitats i els riscos d’ampliar l’experiència formativa de les universitats a la societat digital, molt més enllà dels seus murs.

Esperem que la lectura d’aquest llibre sigui interessant per a la ciutadania, i que sigui considerat un mitjà el propòsit central del qual és afavorir la creació d’espais de reflexió compartida. Espais on emergeixin noves preguntes, sentits i camins, ja sigui a les aules universitàries o en altres contextos formatius i crítics, per tal de pensar i accionar cap a una educació compromesa amb el bé comú, la igualtat i la sobirania, incloent-hi els territoris digitals.