rec
Formació Professorat Universitari

El Programa de formació per a joves investigadors de la UB. Coneixements i passió per fer recerca

sergi

Sergi Valera Pertegas.
Facultat de Psicologia i IDP-ICE (UB).

Deia Albert Einstein: «El que és meravellós és que l’exercici modern de l’ensenyament no hagi ofegat completament la sagrada curiositat per investigar, ja que aquesta delicada planteta, a més d’estímul, necessita, essencialment, la llibertat, sense la qual mor de manera inevitable.» De fet, aquells que ens dediquem a l’activitat universitària hem de compaginar totes dues facetes: ensenyar i investigar. Malgrat tot, per a gran part de nosaltres, aquestes activitats les hem hagut d’aprendre de manera abrupta, a base d’experiència i, sovint, recorrent a l’esquema d’assaig-error. Perquè, com apuntava Einstein, cal regar la planteta de la curiositat investigadora amb llibertat, però també amb infraestructures i recursos adients, coneixements bàsics, tècniques avançades i, si pot ser, alguna «merla blanca». Avui dia, però, la gent que s’inicia en l’activitat universitària, tant en docència com en recerca, disposa de molts més recursos per obtenir una formació inicial.

L’IDP-ICE ja fa temps que està implicat en aquest repte. En una altra entrada d’aquest blog, Juan Antonio Amador ens feia cinc cèntims del màster en Docència Universitària per a Professorat Novell. Avui us vinc a parlar del Programa de formació per a joves investigadors. El programa com a tal va ser creat ara fa 11 anys per Joan Guàrdia i Teresa Pagès i, de llavors ençà, s’encarrega d’oferir una introducció a diversos aspectes elementals per a qualsevol persona que vol iniciar-se en la recerca a la nostra Universitat o que ja està immersa en un procés de recerca, majorment vinculat a una tesi doctoral. El programa té una vocació generalista, i és per això que a les aules es reuneixen joves investigadors i investigadores de les més diverses disciplines i àmbits. L’objectiu, i també el repte, és oferir continguts que puguin satisfer a tothom, vingui d’on vingui, i que assenti unes bases per, posteriorment poder-les ampliar segons les necessitats particulars de cada persona i cada recerca.

Aquesta formació és, doncs, complementària a altres que puguin oferir-se des de l’Escola de Doctorat de la UB o bé des dels departaments, instituts o equips d’investigació. El programa consta de quatre mòduls que es desenvolupen de manera discontínua entre gener i març. Cada mòdul consta de diverses sessions, a les quals són convidats a participar responsables de recerca de la UB, professors i investigadors del més alt nivell i reconeixement. El primer mòdul és una  introducció als recursos i estructures per a la recerca a la UB i a temes de caràcter general, com ara ètica, fonts documentals o recerca en obert. El segon bloc desenvolupa aspectes més concrets referents a publicacions científiques, projectes de recerca, visualització de dades o presentació de treballs científics. El tercer mòdul està orientat a l’emprenedoria i la transferència. El quart i últim mòdul mira de respondre una pregunta clau: i després del doctorat, què?

El que intentem transmetre en el Programa de formació per a joves investigador és, per una banda, coneixement de la «casa» quant a recerca, així com continguts que puguin orientar qualsevol persona que s’estigui iniciant en aquest món i que, sovint, sol tenir més preguntes que respostes. Però, més enllà d’això, el que pretenem transmetre és la passió per investigar, per iniciar camins llargs i sinuosos que aportin coneixement del món que ens envolta, i, finalment, transmetre que fer una tesi significa divertir-se, i que una bona tesi, segons Umberto Eco, és com un porc: se n’aprofita tot.