Formació Professorat Universitari

Com gestionem les activitats de formació, quines modalitats oferim i qui les pot demanar

tpages


Teresa Pagés.

Facultat de Biologia i IDP-ICE (UB).

Com molts de vosaltres ja sabeu, a l’IDP-ICE, i dins d’aquest la Secció d’Universitat, desenvolupem diferents activitats dirigides al professorat universitari. Aquestes activitats són molt diverses, des de cursos, tallers, seminaris…, a d’altres més complexes, com jornades i congressos, que inclouen altres activitats com ponències, taules rodones, presentació de pòsters i fins i tot actes culturals.

Les activitats les podem organitzar des del mateix IDP o en col·laboració amb les facultats, centres i unitats transversals que ens ho demanen i que, si compleixen els requisits marcats, permeten obtenir la certificació de l’activitat a tots els participants. Aquesta certificació està reconeguda per les diferents agències de qualitat i és vàlida tant per a l’avaluació de la docència del PDI, per a la seva promoció personal i també per a l’acreditació de graus, màsters i centres, ja que la formació del professorat forma part d’un dels estàndards del manual d’acreditació de l’AQU.

Per ajudar-vos a clarificar com gestionem les activitats de formació, i per si us animeu a demanar-ne alguna, us mostrem els tipus de modalitats de gestió que oferim, els agents que hi intervenen i la seva descripció. Qualsevol activitat es pot sol·licitar a través de l’aplicació de gestió de formació de l’IIDP-ICE.