llibre
Publicacions

Publicat el llibre Recursos educativos abiertos (REA). Una pieza fundamental para afrontar los actuales retos de la Educación Superior

gema

Gema Santos Hermosa
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals (UB)

 

Aquest passat mes de març de 2022 s’ha publicat el llibre Recursos educativos abiertos. Una pieza fundamental para afrontar los actuales retos de la Educación Superior, editat conjuntament per l’Editorial Octaedro i l’IDP-ICE de la Universitat de Barcelona dins de la col·lecció Educación Universitaria. La monografia està disponible en suport paper i també se’n difondrà una versió digital de lliure accés.

Aquesta obra posa el focus en els recursos educatius oberts (també denominats REA) i la seva adopció en educació. En descriu les principals característiques, l’evolució i la seva integració a la docència universitària. També analitza la funció que exerceixen els REA dins l’ecosistema d’educació oberta i de ciència oberta. Finalment, aporta una visió global en profunditat sobre una temàtica de gran actualitat acadèmica sobre la qual no es disposa de monografies escrites en castellà.

El llibre s’adreça, especialment, a tot el col·lectiu docent que vol aprofundir en aquesta qüestió i que necessita disposar de claus per orientar adequadament les seves energies; també a personal d’investigació en educació, de desenvolupament de recursos educatius, i a professionals de biblioteques universitàries que ofereixen serveis de suport.

Els autors (Gema Santos-Hermosa i Ernest Abadal), professors de la Universitat de Barcelona, exposen de manera didàctica, i des d’una aproximació teòrica i pràctica, les claus per entendre els REA i la seva aplicació a la docència. Inclouen també exemples concrets de REA i casos pràctics d’ús docent en diversos escenaris. Els lectors podran trobar, per tant, un context que els permeti introduir-se en el tema i familiaritzar-s’hi, així com una sèrie de qüestions didàctiques, aspectes tecnològics, consideracions legals i d’inclusió que els permetran crear els seus propis REA i reutilitzar REA de tercers.

L’obra s’ha estructurat en tretze capítols, agrupats en tres parts («Context i antecedents», «El cicle dels REA» i «Els REA a l’educació»), que permeten endinsar-se de manera ordenada en el tema ―dels antecedents a la implementació― però que, alhora, ofereixen la possibilitat de saltar d’un capítol a un altre segons les necessitats. L’obra proporciona il·lustracions i una cuidada selecció de recursos addicionals i bibliografia especialitzada.

En definitiva, Recursos educativos abiertos. Una pieza fundamental para afrontar los actuales retos de la Educación Superior és una obra concebuda per ajudar a gestionar aquesta incerta etapa de transformació dels models educatius en què estem immersos, a obrir les pràctiques pedagògiques del professorat universitari, i a garantir una educació de qualitat i inclusiva per contribuir, així, a millorar la docència universitària i a reforçar la capacitat de resposta docent davant dels canvis actuals i els futurs.

llibre