Jornades i congresos

El precongrés «Cervell i ciència»


Iolanda Nieves de la Vega
Càtedra de Neuroeducació UB-EDU 1ST

Isabel Piedrola
Càtedra de Neuroeducació UB-EDU 1ST

«El cervell és un òrgan que, vist al microscopi, s’assembla a l’Univers, amb les seves galàxies, planetes i estrelles, sempre interconnectats, formant un tot únic i majestuós.» (Marta Ligioiz)

El passat 22 de març, en el marc del IV Congrés Internacional de Neuroeducació, es va celebrar en línia el precongrés «Cervell i ciència», en el qual van participar més de vuit-centes persones inscrites, entre docents, alumnat i assistents de diversos contextos educatius.

La proposta de connectar el cervell i la ciència des d’una mirada transversal i multidisciplinària va afavorir que emergís un espai on s’interconnectessin aquests dos grans mons. Les idees inicials es van transformar en preguntes poderoses, que van construir categories, conceptes, paraules i imatges, fins a esdevenir creacions amb vida pròpia, en format de vídeo o àudio. Aquestes creacions van encendre la guspira del precongrés i van activar la recerca de respostes de la mà dels experts.

Anna Forés, David Bueno i Sonia Fernández-Vidal van acceptar el repte d’apropar conceptes i desvetllar uns quants enigmes plantejats al llarg de tot el projecte. Van relacionar la física quàntica amb les forats negres, les estrelles, les dimensions, els planetes i el cervell amb la intel·ligència, la poda sinàptica o les condicions ambientals, la salut mental i les addiccions.

La trobada en línia va ser una experiència extraordinària gràcies a la implicació de tothom. Es van recollir més de cent vuitanta preguntes, que van arribar des de tretze centres educatius de llocs d’Espanya i parts d’Europa ben diversos. Hi van participar més de dos-cents estudiants de diferents etapes educatives. Docents, estudiants i experts van fer possible aquest espai d’aprenentatge emergent a partir d’aquests quatre elements neuroeducatius:

  • La CURIOSITAT com a part de la sorpresa, generada des de la voluntat de saber a través de les preguntes de les ments inquietes i imparables d’estudiants des de primària fins a la universitat.
  • La COMUNITAT educativa des del vincle, que va activar, implicar i mobilitzar tota l’energia i la creativitat de docents de centres educatius de llocs com València, els Països Baixos, Madrid, Noruega, Còrdova, Barcelona, Terol i Saragossa, per generar dinàmiques d’interacció i diàleg relacionades amb el cervell i la ciència.
  • El COMPROMÍS com a part de la cooperació, connectat amb la il·lusió i la passió de docents i alumnat per sentir, experimentar i viure l’aprenentatge des d’una mirada més vivencial. Explorar des de la indagació, per trobar diferents camins per elaborar i formular preguntes en què es revelaven les inquietuds, els dubtes i els interessos.
  • La COCONSTRUCCIÓ a partir dels coneixements previs, des de diferents perspectives, amb materials diversos i trobant múltiples formes d’accedir a la física quàntica, les estrelles, la matèria fosca, les addiccions o les emocions.

El format en línia va facilitar, amplificar i donar veu al sentit de comunitat compartida, en què aprenien uns dels altres des del plaer, l’alegria, el sentit de pertinença i la satisfacció. En definitiva, la virtualitat va obrir una porta a la presencialitat a les aules i al fet que flueixin emocions oposades i unides per un aprenentatge inoblidable i significatiu.