Jornades i congresos

El XII Simposi CIDUI (juny de 2022)

epons


Ernest Pons Fanals.
Facultat d’Economia i empresa i IDP-ICE (UB).

 

Després de dos anys organitzant activitats en format no presencial, el passat 30 de juny es va celebrar a la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona el XII Simposi CIDUI, aquest cop presencial. El Simposi és una trobada biennal organitzada des dels instituts de ciències de l’educació de les vuit universitats públiques catalanes, amb la col·laboració de l’ACUP, amb l’objectiu genèric de reflexionar sobre la qualitat de la docència a les aules universitàries.

Aquest cop, sota el títol «Aprendre a la universitat d’avui: renovació o revolució», la jornada es va centrar a analitzar i debatre com es poden adoptar estratègies des dels diferents àmbits (institucional, PDI, PAS i alumnat) que assegurin un procés d’aprenentatge i una vinculació de qualitat entre l’estudiantat i les universitats. Tant l’assistència a la jornada com el grau de participació van demostrar que l’interès de la comunitat universitària per tot allò que té a veure amb la docència segueix ben viu.

La ponència principal del Simposi va anar a càrrec d’Héctor Ruiz Martín, biòleg i director de la International Science Teaching Foundation, que va oferir un resum d’allò que les evidències científiques ens permeten conèixer sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge estructurats. A través d’una presentació provocadora, el ponent va reflexionar sobre el funcionament de la memòria i les estratègies que permeten adquirir aprenentatges duradors, transferibles, funcionals i productius: mobilitzar, diversificar, elaborar, evocar i espaiar els nous coneixements.

Després d’aquesta sessió plenària, els assistents es van distribuir en tres grups per reflexionar sobre l’aplicació de les aportacions del ponent a tres camps concrets: l’eix tecnològic, el pedagògic i el social. Al primer grup es va posar el focus en com les eines i els recursos digitals poden contribuir a millorar els processos d’aprenentatge de l’estudiantat, així com facilitar-ne la implicació i pertinença a la comunitat universitària. Al segon grup es va enfocar la mirada en les dinàmiques i els processos docents que convindria adoptar per facilitar la màxima participació i implicació significativa de l’alumnat. Finalment, al tercer grup es va obrir el debat de la integració i el compromís de l’estudiantat en la vida acadèmica i universitària.

Entre els temes tractats per part d’aquests grups, es poden destacar preguntes com: «Quin és el significat del terme aprenentatge?», «Quines son les condicions necessàries perquè es produeixi aquest aprenentatge?», «Quines són les condicions per assolir un aprenentatge durador?», «Quina és la relació entre motivació i aprenentatge?», entre d’altres.

La jornada va acabar amb un retorn del ple sobre les reflexions extretes dels diversos grups i la posada en comú dels reptes a què, a partir dels tres eixos esmentats, hauran d’enfrontar-se els docents de les universitats per tal de millorar el procés d’aprenentatge i la vinculació entre l’estudiantat i les institucions. Per saber més sobre el Simposi CIDUI 2022, se’n pot consultar el web (cidui.org).

I ara, a esperar la propera cita, la XIII edició del Congrés CIDUI, els dies 4, 5 i 6 de juliol de 2023, a la Universitat de Lleida!