Formació Professorat Universitari

La gestió a la universitat (o ja m’ha tocat una altra vegada)

sergi

Sergi Valera Pertegas.
Facultat de Psicologia i IDP-ICE (UB).

Sí, companys i companyes: aquest és un tema controvertit i, sovint, polaritzat. Hi ha els qui  accepten càrrecs de gestió amb plaer i delit, com a repte engrescador (segurament uns quants), i hi ha els qui n’accepten amb resignació, a contracor o, simplement, perquè no hi ha més remei (segurament una gran majoria). I aquí la paraula clau és «acceptar». Perquè la nostra és una institució fonamentada en l’autogestió, amb tot allò bo i no tan bo que comporta. Sempre es diu que l’activitat del PDI té tres «potes»: la docència, la recerca i la gestió (ara se n’hi hauria d’afegir una quarta, la transferència, atès que amb quatre potes la cosa sempre és més estable). Ningú no dubta que s’ha de fer docència ni que s’ha de fer recerca, per ser valorat (avaluat) en el món universitari. Però la gestió, segons sembla, és una activitat opcional; és a dir, assumeixes docència i recerca, però acceptes gestió. I dic que ho «sembla» perquè, en una institució autogestionada com la nostra, la gestió no hauria de ser una activitat opcional, sinó distribuïda i assumida per tothom en la mesura de les seves disposicions, capacitats i motivacions.

Continuar llegint

Formació Professorat Universitari

Com gestionem les activitats de formació, quines modalitats oferim i qui les pot demanar

tpages


Teresa Pagés.

Facultat de Biologia i IDP-ICE (UB).

Com molts de vosaltres ja sabeu, a l’IDP-ICE, i dins d’aquest la Secció d’Universitat, desenvolupem diferents activitats dirigides al professorat universitari. Aquestes activitats són molt diverses, des de cursos, tallers, seminaris…, a d’altres més complexes, com jornades i congressos, que inclouen altres activitats com ponències, taules rodones, presentació de pòsters i fins i tot actes culturals.

Les activitats les podem organitzar des del mateix IDP o en col·laboració amb les facultats, centres i unitats transversals que ens ho demanen i que, si compleixen els requisits marcats, permeten obtenir la certificació de l’activitat a tots els participants. Aquesta certificació està reconeguda per les diferents agències de qualitat i és vàlida tant per a l’avaluació de la docència del PDI, per a la seva promoció personal i també per a l’acreditació de graus, màsters i centres, ja que la formació del professorat forma part d’un dels estàndards del manual d’acreditació de l’AQU.

Continuar llegint

rec
Formació Professorat Universitari

El Programa de formació per a joves investigadors de la UB. Coneixements i passió per fer recerca

sergi

Sergi Valera Pertegas.
Facultat de Psicologia i IDP-ICE (UB).

Deia Albert Einstein: «El que és meravellós és que l’exercici modern de l’ensenyament no hagi ofegat completament la sagrada curiositat per investigar, ja que aquesta delicada planteta, a més d’estímul, necessita, essencialment, la llibertat, sense la qual mor de manera inevitable.» De fet, aquells que ens dediquem a l’activitat universitària hem de compaginar totes dues facetes: ensenyar i investigar. Malgrat tot, per a gran part de nosaltres, aquestes activitats les hem hagut d’aprendre de manera abrupta, a base d’experiència i, sovint, recorrent a l’esquema d’assaig-error. Perquè, com apuntava Einstein, cal regar la planteta de la curiositat investigadora amb llibertat, però també amb infraestructures i recursos adients, coneixements bàsics, tècniques avançades i, si pot ser, alguna «merla blanca». Avui dia, però, la gent que s’inicia en l’activitat universitària, tant en docència com en recerca, disposa de molts més recursos per obtenir una formació inicial.

Continuar llegint

Formació Professorat Universitari

La formació del professorat novell a la Universitat de Barcelona

Juan Antonio Amador


Juan Antonio Amador Campos.
Facultat de Psicologia i IDP-ICE (UB).

La docència en l’àmbit universitari requereix domini del coneixement disciplinari i competències docents. Per tant, el professorat universitari necessita desenvolupar unes competències docents que vagin més enllà del coneixement de les matèries que ensenya. En aquest sentit, els programes de formació del professorat són un element clau per impulsar la millora de la qualitat de la docència.

La universitat té la missió específica de formar els professionals que necessita la societat i, en aquest sentit, el desenvolupament professional del seu personal docent i investigador (PDI) és primordial. Encara que tradicionalment la cultura de promoció del professorat ha donat més importància a la investigació que a la docència, gradualment s’ha anat reconeixent la necessitat d’enfortir i millorar la funció docent, reforçant la seva vinculació amb la investigació. Aquest canvi, que ha estat progressiu i ha estat influït per demandes internes i externes, s’ha fet encara més necessari a partir de la implementació de l’espai europeu d’educació superior (EEES).

Continuar llegint