Jornades i congresos

El precongrés «Cervell i ciència»


Iolanda Nieves de la Vega
Càtedra de Neuroeducació UB-EDU 1ST

Isabel Piedrola
Càtedra de Neuroeducació UB-EDU 1ST

«El cervell és un òrgan que, vist al microscopi, s’assembla a l’Univers, amb les seves galàxies, planetes i estrelles, sempre interconnectats, formant un tot únic i majestuós.» (Marta Ligioiz)

El passat 22 de març, en el marc del IV Congrés Internacional de Neuroeducació, es va celebrar en línia el precongrés «Cervell i ciència», en el qual van participar més de vuit-centes persones inscrites, entre docents, alumnat i assistents de diversos contextos educatius.

Continuar llegint

cidui
Jornades i congresos

20+1 anys del congrés CIDUI: nous reptes per abordar

epons


Ernest Pons Fanals.
Facultat d’Economia i empresa i IDP-ICE (UB).

La comunitat universitària continua molt activa en tot allò que té a veure amb la docència i la innovació docent. No hi ha cap dubte del seu compromís amb les noves demandes docents que ara recauen sobre l’educació superior fruit dels canvis en les societats, accelerats per l’excepcionalitat del moment.

Bona prova va ser-ne l’èxit del darrer congrés CIDUI, celebrat per primer cop en format no presencial del 29 de juny al 2 de juliol sota el títol «Més enllà de les competències: nous reptes en la societat digital» i acollit per la UOC. La pandèmia no va ser un obstacle perquè més de 400 persones es trobessin per debatre sobre els reptes presents i futurs de la docència universitària a partir de l’aparició de nous perfils d’alumnes i les consegüents transformacions de les estratègies docents i organitzatives.

Continuar llegint