Notícies

Joan-Tomàs Pujolà, de l’IDP-ICE de la UB, explica el portafolis de formació del professorat a la Facultat de Filosofia de la Universitat Carolina de Praga (Univerzita Karlova)

joan tomàs


Joan Tomàs Pujolà Font.

Facultat d’Educació i IDP-ICE (UB).

El passat dijous 3 de març el Dr. Joan-Tomàs Pujolà, company de l’IDP-ICE, va fer una ponència a la Facultat de Filosofia de la Universitat Carolina de Praga sobre el portafolis de formació del professorat. La ponència la va organitzar Tomáš Gráf, coordinador de la Plataforma Didàctica de la Facultat de Filosofia, i hi van assistir professors dels departaments de la Facultat que estan implicats en els estudis de grau per a futurs professors de llengües i que incorporen el portafolis com a eina de seguiment i avaluació.

La ponència es va dividir en tres seccions: el concepte de portafolis docent en formació, la gestió de com implementar-lo i l’avaluació. El model i els exemples de portafolis aportats van fer referència al treball que s’ha portat a terme en les tres últimes edicions del màster en Docència Universitària per a Professorat Novell.