Recerques

Presentació dels resultats de la tercera enquesta «Via Universitària» de la Xarxa Vives d’Universitats

epons


Ernest Pons Fanals.
Facultat d’Economia i empresa i IDP-ICE (UB).

El passat 24 de maig la Xarxa Vives d’Universitats va presentar l’informe de resultats de la tercera edició de l’enquesta «Via Universitària». Aquest cop els estudiants van respondre a l’enquesta durant els mesos del febrer a l’abril de 2021, en relació amb la seva experiència el primer semestre del curs 2020-2021; és a dir, l’inici del curs amb més impacte de la pandèmia. És per això que l’informe conté una informació de gran valor, atès que prové directament de l’experiència, les vivències i la percepció dels estudiants durant la situació d’emergència viscuda arran de la pandèmia de la covid.

Continuar llegint