divendres 26 nov '21

Violència masclista i Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, la detecció i l’actuació contra les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, i altres conductes masclistes

Formació professorat UB 2021

:: Més informació