Pràctiques restauratives en l’àmbit de la infància i l’adolescència. Model Belinda Hopkins

Estat matrícula
Matrícula tancada
Idioma activitat
Català
Data
Modalitat
Formació a distància

 

trnas manos encercla

Descripció

Aquest curs oferix aprendre i posar en pràctica les pràctiques restauratives segons el model creat per Belinda Hopkins. Les persones inscrites cursaran els mòduls de l’1 al 4 amb l’objectiu de poder completar més endavant la seva formació, que les capacitarà per poder impartir formació segons l’esmentat model (formació de formadors).

Què són l’enfocament restauratiu i les pràctiques restauratives?

L’enfocament restauratiu suposa incorporar la mirada i les eines restauratives en l’àmbit educatiu (formal o no formal), familiar, laboral, judicial, penal o comunitari per tal de prevenir els conflictes o de resoldre’ls reparant les relacions malmeses, millorant la convivència i reforçant els vincles afectius entre les persones afectades per aquestes situacions. Vol posar l’accent en la comunitat, en la responsabilitat personal i en la confiança.

Objectius i continguts

  • Conèixer les pràctiques restauratives en la seva vessant proventiva («temps de cercle») com a mesura de suport universal que implica: conèixer, aprendre i practicar per tal de facilitar cercles per crear comunitat, cohesionar el grup i generar sentiment de pertinença.
  • Conèixer les pràctiques restauratives en la seva vessant resolutiva: aprendre a facilitar i a gestionar els conflictes i les situacions difícils utilitzant l’enfocament restauratiu i els seus 5 principis clau (reunions restauratives).
  • Tenir l’oportunitat de practicar les noves habilitats en un ambient agradable i de suport.
  • Explorar els valors que sustenten la nostra feina en comparació amb els que fonamenten l’enfocament restauratiu i les seves pràctiques.

Metodologia

  • Idioma català, excepte les intervencions de B. Hopkins, que es faran en anglès amb traducció consecutiva al castellà.
  • Metodologia dinàmica i restaurativa.
  • Debat i intercanvi d’experiències.

Formadores- facilitadores: doctores Belinda Hopkins i Mònica Albertí

Belinda Hopkins's picture       Transforming Conflict Ltd

Dra. Belinda Hopkins (APRJC). Directora de Transforming Conflict, centre nacional sobre enfocament restauratiu en l’àmbit de la infància i la joventut al Regne Unit.

Belinda Hopkins ha estat pionera, amb un treball que inicià ja fa més de 19 anys, en el desenvolupament de l’enfocament restauratiu en l’àmbit educatiu i juvenil al Regne Unit i també a d’altres països. A principis dels anys 90, després del seu desenvolupament professional en l’educació secundària, va fundar Transforming Conflict, una de les entitats líders al Regne Unit en formació i assessorament en enfocament restauratiu en l’àmbit de la infància i la joventut. Actualment continua impartint personalment les formacions, escrivint llibres i articles, desenvolupant materials per a la formació i fent conferències tant en l’àmbit nacional (Regne Unit) com internacional.

Ha estat involucrada en el desenvolupament dels Estàndards nacionals de qualitat (pràctica) tant per a professionals com per a serveis, institucions i entitats, treballant en col·laboració amb el Restorative Justice Council (RJC) i el Ministeri d’Interior durant més de 10 anys. Va ser una de les primeres professionals acreditades pel RJC (APRJC) al Regne Unit, membre del Consell del RJC, i actualment forma part d’un grup de treball per a la millora dels estàndards de formació.

Mujer con suéter de color gris

Descripción generada automáticamente

  encercle.cat

Dra. Mònica Albertí i Cortès. Promotora de l'enfocament restauratiu global a l'àmbit escolar a Catalunya. Coordinadora d'encercle.cat.

Doctora en Educació. Màster en Pedagogia Social i Comunitària. Postgraduada en mediació. Llicenciada en Psicologia. Mediadora especialitzada en justícia restaurativa, àmbits penal, comunitari i escolar. Formadora de formadors, assessora i promotora del desplegament de l’enfocament restauratiu global en l’àmbit escolar. Investigadora col·laboradora a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna. Línies de recerca: mediació, enfocament restauratiu, participació i cultura de pau. Col·laboradora de Transforming Conflict, ICE-UB i SAIP Blanquerna, i de diferents projectes de l’Administració per a la promoció del paradigma restauratiu en l’àmbit escolar. Membre del Grup de Treball de Pràctiques Restauratives de l’IDP-ICE. Formadora de l’IDP-ICE en conflictes, mediació i pràctiques restauratives.

Destinataris

Docents d’infantil, primària i secundària, batxillerat, FP, centres de formació d’adults, orientadors, professionals dels serveis educatius, pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs, mediadors i altres professionals relacionats amb l’educació formal i no formal i la gestió positiva dels conflictes.

Es prega que les persones inscrites es comprometin a assistir a les hores lectives, ja que cada nou element que es treballi es basarà en algun concepte previ ja treballat. Volem, també, crear un grup on tothom se senti segur per provar noves idees i habilitats. Si algú arriba tard o surt abans, aquest fet pot tenir un efecte en el sentiment de confiança i seguretat dels participants.

NOTA IMPORTANT:

Els curs es realitzarà en la plataforma virtual Zoom de manera online acompanyat del Campus Virtual de la UB pel que fa als treballs i materials dels participants.. 

Hem considerat que el format online no ens permet treballar tota l'estona traduint de manera consecutiva de l'anglès, així que les sessions seran principalment facilitades per la Dra. Mònica Albertí, seguint el model de "Transforming Conflict", incorporant de manera puntual les intervencions de la Dra. Belinda Hopkins. Aquestes seran en directe i/o a través de vídeos preenregistrats per la Dra. Hopkins i subtitolats via Youtube.

Calendari i horari: de 17 a 20.15h

Dimarts 9 i dimecres 10 de març

Dimarts 16 i dimecres 17 de març

Dimarts 6 i dimecres 7 d'abril

Dimarts 13 i dimecres 14 d'abril

Hores

Se certificaran 30 hores (26 de presencials en línia i 4 de no presencials)

Requisits de certificació

Assistència al 80 % de les sessions online i realització de les tasques orientades per les formadores

Places

18

Lloc

Campus Virtual UB i plataforma ZOOM

Preu

240 €

Període d’inscripció: del 16 de desembre al 26 de febrer de 2021

Inscripció per Internet: formulari de matrícula

Informació i/o consultes

idp.cursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’DP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per a participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  amb  els  termes  que  indiqui cada convocatòria.

Aquesta activitat està reconeguda com a formació pel centre de Mediació privat de Catalunya.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.