Evaluación continua en grupos masificados: aplicación a la materia de fiscalidad

Autor
Montolio, D.
Tipus
Publicació digital
Editorial
Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona
Any
Col·lecció digital
Col·lecció Jornades, congressos i simposis