Faulkes Telescope Project a les escoles Catalanes

Grup de treball

Faulkes Telescope Project a les escoles Catalanes

Coordinadors/es
Antoni Santana Ros
Correu electrònic de contacte
tsantanaros@icc.ub.edu
Pàgina web
https://serviastro.ub.edu/projectes/faulkes-telescopes
Descripció del treball

Els alumnes planificaran i realitzaran observacions utilitzant una xarxa de telescopis professional, amb aparells localitzats a diferents països, tals com Austràlia, Sud-àfrica o Estats Units. Amb les dades obtingudes, podran realitzar mesures bàsiques. Per a poder realitzar aquest treball, hauran d’apendre conceptes bàsics de l’astronomía observacional, que inclouen coneixement matemàtic, físic i de programació. També és una bona oportunitat de practicar l’anglès, tot col.laborant amb grups d’altres països de la UE.

Línies de treball

Creació de xarxa de centres educatius interessats en treballar l’astronomia – pràctiques reals amb telescopis internacionals – Jornada divulgativa de les experiències realitzades entre els participants

Paraules clau

telescopi
xarxa
astronomia

Integrants del grup

Julia Llurba Morales, Susanna Solans, Josep Palau, Nuria Lorente Codorniu, Jordi Burgués Salse, Josep Maria Perelló Gregori, Anicet Cosialls Manonelles, Jordi Bou Torrent, Andreu Arbó Trabado, José Manuel Perez Redondo i David Madueño

 

Nivell educatiu
Educació secundària