Grup ApSUB

Grup de treball

Grup ApSUB

Coordinadors/es
Grup Promotor: Conxita Amat, M. Antònia Buenaventura, Marta Bueno, Moisés Carmona, Mercè Costa, Anna Escofet, Mireia Esparza, Mª Ángeles García Asensio, Eulàlia Grau, Àngels Massip, Mònica Martínez, Pilar Modamio, Victòria Morín, Elisabet Playà,
Joan Miquel Porquer, Mònica Rius i Laura Rubio.
Adreça del grup de treball

IDP-ICE UB. Pg. Vall d’Hebron 171

Correu electrònic de contacte
apsub@ub.edu
Pàgina web
http://www.ub.edu/grupapsub/
Àmbit temàtic
aprenentatge servei
Descripció del treball

El Grup ApS(UB) és un grup de treball de l’ICE format per tot el professorat de la UB que incorpora l’aprenentatge servei en les seves activitats docents i/o de recerca i que ha manifestat interès en formar-ne part.

Els objectius del grup són:

 • Desenvolupar projectes d’ApS a la Universitat de Barcelona, tant en les diferents facultats com a nivell interdisciplinar
 • Consolidar pràctiques de millora i innovació docent mitjançant l’ApS
 • Difondre l’ApS tant a nivell intern com extern
 • Desenvolupar recerques sobre les pràctiques docents i d’aprenentatge realitzades
 • Estudiar els processos de transformació i millora social en què es participa
 • Vetllar perquè l’ApS sigui reconegut com a pràctica docent i d’aprenentatge en l’àmbit academicodocent

El grup es reuneix periòdicament, dos cops cada curs, per tal plantejar-se uns objectius comuns i fer una valoració i reflexió del desenvolupament dels projectes realitzats. Una d’aquestes trobades es fa coincidir amb una jornada anual d’aprenentatge servei a la Universitat de Barcelona per a visibilitzar els projectes i aprofundir en alguns dels aspectes clau de la metodologia.

Línies de treball
 1. Establir les línies de treball per a la promoció i consolidació de l’aprenentatge servei a partir de les propostes consensuades en el grup de treball ApS(UB)
 2. Coordinar els projectes transversals -com el projecte Compartir Idees-
 3. Representar el grup ApS(UB) a nivell institucional
 4. Difondre i donar a conèixer l’ApS com una pràctica d’innovació docent i de responsabilitat social a cada centre.
 5. Promoure el desenvolupament de projectes d’ApS a cada centre, aportant propostes o idees, col·laborant amb el vincle amb les entitats, confeccionant materials o recursos, etc...
 6. Vetllar per la màxima qualitat dels projectes d’ApS
 7. Establir espais d’intercanvi i reflexió sobre les experiències d’ApS en l’àrea de coneixement pròpia de la facultat
Paraules clau

aprenentatge servei, universitat, compromís cívic

Documents i publicacions

Deeley, S. (2016). El Aprendizaje-Servicio en educación superior. Teoría, práctica y perspectiva crítica. Madrid: Narcea.

Escofet, A; i Rubio, L. (2017). Aprendizaje-servicio (ApS): claves para su desarrollo en la Universidad. Barcelona: Octaedro.

Francisco, A; Rubio, L; y Moliner, L. (coords) (2014). Construyendo ciudadanía crítica y activa. Experiencias s/ el aprendizaje servicio en las universidades del Estado Español. Barcelona: Icaria.

Martínez,M. (2008). Aprendizaje servicio y responsabilidad social de las universidades.Barcelona, Barcelona: Octaedro.

Puig, J. (coord) (2002). Compromís cívic i aprenentatge a la universitat: Experiències i institucionalització de l'aprenentatge servei. Barcelona, Graó.

RIDAS. Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio. http://revistes.ub.edu/index.php/RIDAS/

Santos, M; Sotelino, A; y Lorenzo, M. (2015). Aprendizaje-servicio y misión cívica de la universidad. Una propuesta de desarrollo. Barcelona: Octaedro.

 

Integrants del grup

Belles Arts: Jose Antonio Asensio, Alaitz Sasiain Camarero-Núñez, Carles Mauricio Falgueras, Ascen García García, Eulàlia Grau, Guillermo Ginés Grasso Galera, Pep Mata Benedicto, Juan José Pacheco Puig, Ernest Narcís Perera Duran, Joan Miquel Porquer, Rosa Povedano, Mar Redondo, Jaume Ros Vallverdú, Enric Teixidó Simó, Teresa Valverde Gefaell. Biblioteconomia: Carlos Aguilar Paredes, Jorge Franganillo Fernández, M.ª Ángeles García Asensio, Anna Marquès Emo, Sandra Rius Cruz, Lydia Sánchez Gómez, Jaume-E. Vilaseca Corderroure, Sergio Villanueva Paredes. Biologia: Bàrbara Àrias, David Bueno, Mireia Esparza, Esther Esteban, Mar Fatjó-Vilas, Núria Flor, Marta Goula, Mar Grasa, Gemma Navarro, Araceli Rosa, Humbert Salvador. Ciències de la Terra: Elisabet Playà. Dret: Marta Aguilera, Rosa Ana Alija, Miriam Anderson, Mónica Aranda, Esther Arroyo, José Baques, Fernando Barbancho, Guadalupe Blanco, David Bondia, Marta Bueno, Natalia Caicedo, Elisenda Calvet, David Carpio, Ángeles De Palma, Antonio Giménez, Víctor Gómez, Markus González, Almudena González, Núria Mallandrich, Susana Moreno, David Moya, Xavier Pedrol, Alex Peñalver, Juli Ponce, Argelia Queralt, Pilar Rivas, Ana Sanz, Miguel Angel Soria, Carlos Villagrasa, Isabel Viola. Economia i empresa: Elisabet Almeda, Ana M. Argila, Albert Ariso, Clara Camps, Mercè Carreras, Antonia Collado, Josep Ll. Condom, Mercè Costa, Anna Escobedo, Laura Guitart, Pilar Lopez-Jurado, Concepció Patxot, Monica Pigem, M. Cristina Poblet, M. Àngels Pons, Núria Rodríguez-Ávila, Ana Ruiz, Fco. Javier Sarrasi, Antonio Somoza, Enric Tello, Núria Vergés. Educació: Verónica Asensio, Anna Escofet, Pilar Folgueiras, Ester Luna, Xus Martín, Miquel Martínez, Elena Noguera, Berta Palou, Montse Payà, Josep Puig, Merche Rios, Laura Rubio, Marta Sabariego, Amèlia Tey, Ruth Vilà. Farmàcia i Ciències de l’Alimentació: Conxita Amat, Andreu Farran, Cecilia Fernández, Montserrat Illan, Montserrat Iracheta, Marian March, Eduardo L. Mariño, Pilar Modamio, Estela Rodríguez-García, María Rubio, Xavier Torrado, Mª Angels Vía. Filologia: Emili Boix, Josefina Carreras, Josep M. Domingo, Chus Lama, Àngels Massip, Albert Soler, Josep Solervicens, Mònica Rius. Filosofia: Núria Sara Miras Boronat Medicina i Ciències de la Salut: Santiago Ambrosio Viale, Miguel Carreiro Alonso, Ana Belen Fernández Cervilla, Adela Gejo Bartolomé, Eva Gómez Rodríguez, Eva Guix Comellas, Maria Honrubia Pérez, Elena Maestre González, Sergi Piñar Rodríguez, Marga Pla Consuegra, Dolors Rodríguez Martín, Alba Roselló Novella, José Antonio Sarria Guerrero, Montse Suriñach Pérez, Montse Vázquez Archilla, Anna Maria Vilella Morato, Lorena Villa García. Psicologia: Ruben David Fernandez y Moises Carmona. Química: Josep M. Chimenos, Jordi Garcia, Mònica Martínez, Mercè Segarra, Elena Xuriguera. Treball Social: M Antònia Buenaventura, Ferran Cortès, Núria Prat, Violeta Quiroga.

Nivell educatiu
Universitat