Grup d’innovació docent de la Facultat de Biologia

Grup de treball

Grup d’innovació docent de la Facultat de Biologia

Coordinadors/es
Francesc Cebrià
Adreça del grup de treball

Deganat, Facultat de Biologia; Av. Diagonal 643, 08028 Barcelona

Correu electrònic de contacte
fcebrias@ub.edu
Pàgina web
https://www.ub.edu/portal/web/biologia/grups-i-projectes-d-innovacio-docent
Àmbit temàtic
Suport a la implementació de metodologies d’aprenentatge actiu als ensenyaments de la Facultat de Biologia
Descripció del treball

L’objectiu d’aquest grup de treball serà el de servir de grup de formació, suport i seguiment per a tot aquell professorat de la facultat que vulgui aplicar metodologies d’aprenentatge actiu a les seves assignatures. Dins del grup de treball es crearan diferents subgrups específics per a les diferents metodologies: aprenentatge basat en problemes, aprenentatge basat en projectes, aula inversa, puzles, gamificació, aprenentatge-servei, etc. 

Línies de treball

Al professorat interessat se li donarà un assessorament i seguiment individualitzat per ajudar-lo a introduir-se en aquestes metodologies tot buscant que aquest sigui el més útil i pràctic possible. 

Paraules clau

Innovació docent, formació del professorat, qualitat docent, mentors, grau, màsters, universitat, metodologies d’aprenentatge actiu

Integrants del grup

Sofia Araújo, Francesc Cebrià, Enric Espel, Àngels Gallardo, Mar Grasa, Biel Obrador, Marta Pintó, Raquel Rabionet, Ignasi Ramírez i Araceli Rosa.

Nivell educatiu
Universitat