Guia per a l’elaboració de projectes en un centre educatiu. Exemples d´indicadors d’avaluació

Autor
Albaladejo, C. ; Bosch, Mª. D. ; Martínez, M. ; Martínez, U ; Palos, J. ; Siles, B.
Tipus
Publicació digital
Editorial
Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona.
Any
Col·lecció digital
Col·lecció Docència i metodologia

Els centres educatius, en el marc de l’autonomia de centre, disposen d’unes eines organitzatives i de gestió que han de permetre posar en pràctica el Projecte Educatiu del Centre (PEC) per tal de contribuir als objectius marcats en el sistema educatiu català, que són l’èxit escolar i l’excel·lència educativa en un marc d’escola inclusiva. Per desenvolupar les línies del PEC, els centres dissenyen diferents projectes concebuts com un conjunt d’activitats, planificades com un procés, interrelacionades i coordinades entre si que es porten a terme per satisfer una necessitat o un problema.