La competència digital al Màster de secundària

Grup de treball

La competència digital al Màster de secundària

Coordinadors/es
Diego Calderon
Correu electrònic de contacte
dcalderon@ub.edu
Descripció del treball

La competència digital amb caràcter instrumental aviat serà una competència que caldrà acreditar a tots els estudiants del Màster de formació del professorat de secundària i no tenim informacions sobre com s'està tractant en cada una de les assignatures.

Analitzar les accions que actualment s'estan duent a terme al Màster de formació del professorat de secundària en relació a al competència digital.

Integrants del grup

Professorat del màster

Nivell educatiu
Internivells