Les competències de gènere a la formació inicial en secundària

Grup de treball

Les competències de gènere a la formació inicial en secundària

 

Coordinadors/es
Maria Rodó de Zarate
Correu electrònic de contacte
maria.rodo@ub.edu
Descripció del treball

La competència de gènere és una competència molt rellevant que consta en tots els plans docents de les assignatures però que acaba no tenint el desplegament que es mereix. Cal fer un anàlisi en profunditat de la forma com s'està duent a terme en el màster de formació del professorat de secundària perquè a partir d'aquí es tracin propostes concretes que afavoreixen un desplegament adequat.

Analitzar les accions que actualment s'estan duent a terme al Màster de formació del professorat de secundària en relació a al competència de gènere.

Integrants del grup

Professorat del Màster

Nivell educatiu
Internivells