Les Pràctiques i el TFM al Màster de secundària, com a centralizadors dels aprenentatges

Coordinadors/es
Concepción Fuentes Moreno
Correu electrònic de contacte
Conchafuentes@ub.edu
Descripció del treball

Tant les Pràctiques com el TFM al Màster de secundària haurien de els eixos centralizadors i dinamitzadors dels diferents continguts i font d'adquisició de les competències docents. Cal analitzar en profunditat què s'està fent i aportar propostes que caminin en aquesta línia.

Analitzar com s'esta duent a terme al Màster de formació del professorat de secundària en les pràctiques i el TFM i com això està contribuint a la creació de la identitat docent.

Integrants del grup

Professorat del Màster de secundària

Nivell educatiu
Internivells