Jornada. Diàleg entre docents, investigadores i altres professionals sobre el desenvolupament dela competència oral als centres educatius

23 de març de 2023
Facultat d'Educació. Universitat de Barcelona
Sala de graus Margarida Comas, Edifici de Llevant
Campus Mundet
(Passeig de la Vall d'Hebron, 171, 08035 Barcelona)

 

La jornada forma part del projecte de recerca “Estàndards per a l’avaluació de la qualitat formativa dels docents d’educació infantil, primària i secundària en relació amb la competència lingüística oral en català, i propostes de millora” (2020 ARMIF 00008).

Aquest projecte té com a objectiu principal contribuir al desenvolupament de la competència en llengua oral dels futurs docents, mitjançant l'establiment d'uns estàndards d'avaluació de la qualitat formativa.

:: Més informació