Jornades 10 anys de Bolonya a la Universitat de Barcelona i Els reptes de la universitat avui. Respostes des de la innovació docent

Després de més de 10 anys de la implantació del Pla Bolonya a la Universitat de Barcelona, des del l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) i Vicerectorat de Política Docent (Programa RIMDA), s’han organitzat dues jornades que ens han permès reflexionar sobre on hem arribat en aquest procés i cap a on volem anar.

La primera de les jornades organitzada per l’IDP-ICE, 10 anys de Bolonya a la Universitat de Barcelona: i ara què?, celebrada el 10 de juny de 2022, va començar amb la participació de la Dra. Montserrat Palma, actual síndica de la Universitat de Girona i professora titular de psicologia de la mateixa universitat, i que entre 1996 i 2011 va ser diputada al Congrés, i participar com a ponent, entre d’altres, a les comissions de la LOE, la LOMLOU i la LCTI. La Dra. Palma  va fer una retrospectiva històrica sobre el procés de disseny i implementació del Pla Bolonya a Espanya. Seguidament, es va dur a terme una taula rodona que va comptar amb la participació de la Dra. Concepció Amat, el Dr. Xavier M. Triadó, la Dra. Pilar Delgado, el Dr. Ernest Pons i la  Sra. Elodia Guillamon, on es va debatre sobre els canvis que ha suposat la implementació d’aquest Pla, tant a nivell de gestió com de docència i d’internacionalització (introducció de les competències docents, noves metodologies docents, noves formes d’avaluació, transformació digital, mobilitat d’estudiants i PDI, introducció dels TFG i TFM... ). La jornada va finalitzar amb la conferència del Dr. Cristóbal Cobo, especialista sènior en polítiques d’educació i tecnologia per el Banc Mundial, a Whasington, D.C., que va fer un repàs dels reptes que actualment té l’educació superior, com ara, l’adaptació de les universitats al canvi tecnològic, la manera de relacionar-nos amb el coneixement, la investigació de l’impacte social i ambiental, entre d’altres (Podeu veure el vídeo de la jornada i les presentacions a l'enllaç.

La segona de les jornades, organitzada pel vicerectorat de política docent, sota el títol: Els reptes de la universitat avui. Respostes des de la innovació docent, celebrada el 13 de juny de 2022, va constar de dos blocs temàtics. El primer, centrat en les competències i aprenentatge digital, va comptar amb les conferències a càrrec de la Dra. Maria Elena Cano, el Dr. Joan Tomàs Pujolà i el Dr. Jose Antonio Sarria. El segon, dedicat al compromís social i als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que va comptar amb les conferències a càrrec de la Dra. Maria del Mar Grasa, la Dra. Mireia Ribera i la Dra. Ainoa Mateos.

Després de les presentacions de cada bloc, es va obrir el debat amb el públic assistent a la jornada, on es van extreure, entre d’altres, les següents conclusions:

  • L’avaluació serà sempre molt més enriquidora si a més de ser acreditativa, la fem diagnòstica i formativa.
  • La importància del binomi “Tecnologia – Pedagogia”. La tecnologia ha d’estar al servei de la pedagogia i de les metodologies d’aprenentatge. No totes les eines tecnològiques han de servir per a tot, i s’han de buscar les més apropiades en funció de la metodologia d’aprenentatge a utilitzar i, sobretot,  dels resultats d’aprenentatge que han d’aconseguir els estudiants.
  • També és important la relació “Emoció-Satisfacció-Aprenentatge”. Es cert que es necessiten recursos, en tots els sentits, per poder portar a terme un ensenyament-aprenentatge de qualitat, però també és cert que hi ha una gran part del professorat que treballa per la simple satisfacció de la feina ben feta, i que gaudeix i s’emociona aplicant noves tecnologies i estratègies docents, fent millora, innovació i recerca en docència.