Jornades sobre renovació energètica a la Facultat de Dret UB

L'onada de renovació energètica dels edificis no ha de deixar ningú enrere i requereix finançament! Ho treballem en dues jornades híbrides a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració de l’IDP-ICE UB: Propiedad horizontal y renovación energética de los edificios: el problema de la financiación (15 de juny de 2023) i Renovation wave for europe: MEPS, green mortgages and multi-unit buildings (16 de juny de 2023).

 La jornada del 15 de juny es dedicarà a la propietat horitzontal i al problema del finançament de la renovació energètica dels edificis, amb la participació d'acadèmics i professionals del sector legal i bancari. La jornada del 16 de juny, en anglès, es centrarà en la Renovation Wave de la UE i, en particular, en els estàndards mínims obligatoris d'eficiència energètica, el finançament verd i els edificis amb múltiples unitats. Hi participaran acadèmics i professionals d’aquests àmbits d’abast europeu.  

Les jornades estan organitzades al marc del projecte «La revisió de la directiva de crèdits immobiliaris: cap a un mercat europeu digital, sostenible i inclusiu» (PID2021-127197NB-I00). La inscripció és gratuïta, però necessària, i es pot realitzar a través dels següents enllaços: https://forms.office.com/e/urppsZAsN0 i https://forms.office.com/e/FZDtp8WhZt

Us hi esperem!

 

g


d