Les Pràctiques i el TFM al Màster de secundària, com a centralizadors dels aprenentatges

Coordinadores/as
Concepción Fuentes Moreno
Correo electrónico de contacto
Conchafuentes@ub.edu
Descripción del trabajo

Tant les Pràctiques com el TFM al Màster de secundària haurien de els eixos centralizadors i dinamitzadors dels diferents continguts i font d'adquisició de les competències docents. Cal analitzar en profunditat què s'està fent i aportar propostes que caminin en aquesta línia.

Analitzar com s'esta duent a terme al Màster de formació del professorat de secundària en les pràctiques i el TFM i com això està contribuint a la creació de la identitat docent.

Integrantes del grupo

Professorat del Màster de secundària

Nivel educativo
Internivells