Lunes 2 Mayo '22

Innovació Docent des dels feminismes: pràctica i elaboració d’eines universitàries