Presentació

L’Estatut de la Universitat de Barcelona (UB) estableix que la UB té com una de les seves missions fonamentals la transmissió del coneixement científic, tècnic, artístic i cultural, la preparació per a l'exercici professional i el foment de la capacitat intel·lectual, moral i cultural de l'alumnat.


Promoure una docència de qualitat ha de ser una prioritat per a totes les universitats i és una tasca complexa i exigent per al professorat. Ser un professional eficient requereix l'adquisició d'unes competències docents bàsiques, que s'aniran ampliant i millorant al llarg de la carrera docent universitària, a través d'un procés continuat de formació. D'aquesta manera, el professorat podrà adaptar-se als nous reptes i exigències de l'activitat docent i exercir-la de forma adequada.


El propòsit del màster és col·laborar en el procés de formació docent del professorat novell de la UB, dins d'una política de formació continuada, per avançar en la professionalització de la tasca docent, com a resposta a l'exigència de qualitat que la societat actual fa a les institucions d'educació superior.


A més, aquest màster vol contribuir a situar el treball docent universitari i el paper formador del professorat en un lloc més visible i més ben valorat, per tal que la docència tingui major presència i reconeixement dins de la missió formativa i social de la universitat.

 


Resum del programa del Màster


Dades bàsiques

Crèdits:  60 (ECTS)
Hores:  1.500
Modalitat de docència:  semipresencial
Places:  30
Llengua d’impartició: català i castellà
Preu: subvencionat per la UB
Denominació del títol que s’obté: Màster de formació permanent en Docència Universitària per a Professorat Novell
Centre de gestió:  Institut de Desenvolupament Professional IDP-(ICE)
Direcció: Teresa Pagès Costas iSergi Valera Pertegàs
Dades de contacte: idp.postgraus@ub.edu
934 035 174

 

excel BKC HUBc